Przedmiot działalności

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest  zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, a w szczególności:

PROWADZENIE PŁYWALNI:

 • WEJŚCIA INDYWIDUALNE NA BASEN
 • WEJŚCIA GRUPOWE NA BASEN
 • NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
 • INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA
 • AEROBIK WODNY
 • ORGANIZACJA ZAWODÓW SPORTOWYCH
 • SIŁOWNIA
 • SAUNA
 • SOLARIUM
 • MASAŻ  LECZNICZY I RELAKSACYJNY
 • ODCHUDZANIE – URZĄDZENIE MODEL SYSTEM
 • WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA METODĄ AIRPRESSURE BODYFORMING - SLIM BELLY
 • WIBROTRENING
 • DZIERŻAWY - PŁYWALNIA

DZIERŻAWY ZALEW
SPRZEDAŻ REKLAM
PROWADZENIE KĄPIELISKA I WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO NAD ZALEWEM ZADĘBIE
PROWADZENIE LODOWISKA I WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW
SPRZEDAŻ STOISK HANDLOWYCH NA SKIERNIEWICKIE ŚWIĘTO KWIATÓW  OWOCÓW  I  WARZYW
BAL  NOWOROCZNY

 1. 93.11. Z Działalność  obiektów sportowych.
 2. 93.13. Z Działalność obiektów służących  poprawie  kondycji fizycznej.
 3. 96.04. Z Działalność  usługowa  związana z poprawą kondycji fizycznej.
 4. 93.19. Z Pozostała działalność związana ze sportem.
 5. 93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 6. 85.51. Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych    i rekreacyjnych.
 7. 68.20. Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 8. 77.21. Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 9. 55.30. Z Pola kempingowe (włączając pola  dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.
 10. 82.30. Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw  i kongresów.
 11. 47.19. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
 12. 73.12. D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  w pozostałych mediach.
 13. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.