Status prawny

Na podstawie aktów notarialnych:

  • z dnia 16.12.1996r. (szesnastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego ) Kancelarii Notariusza Elżbiety Werwińskiej w Skierniewicach – Repertorium  A   Nr 1552/96
  • z dnia 04 grudnia 2003 r. - Repertorium  A Nr 6042/2003
  • z dnia 25 maja 2005 r. - Repertorium  A Nr 2459/2005
  • z dnia 05 lipca 2013 r. - Repertorium A Nr 2308/2013
  • z dnia 01 grudnia 2015 r. - Repertorium A Nr 3350/2015
  • z dnia 21 grudnia 2015 r. - Repertorium A Nr 3672/2015

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS w Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000211302 w dniu 25.06.2004r. Poprzez dokonanie rejestracji, Spółka nabyła osobowość prawną. Przedmiot oraz zakres działania Spółki określa umowa Spółki i kodeks spółek.

Spółka jest płatnikiem podatku VAT i w systemie identyfikacji podatkowej otrzymała NIP: 836-13-31-395