Władze spółki

RADA NADZORCZA PŁYWALNI MIEJSKIEJ "NAWA" SP. Z O. O.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

- Tomasz Przybysz -

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ

- Anna Binek -

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- Antoni Urbanek -

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- Katarzyna Janiszewska -