Struktura własności

Pływalnia Miejska "NAWA" Spółka z o.o.  jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Skierniewice, pod firmą: Pływalnia Miejska "NAWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 96-100 Skierniewice , ul. B. Prusa 6 A. Kapitał zakładowy Spółki wynosi  1.781.000,- PLN  i dzieli się na  1781  równych i niepodzielnych udziałów. Jedynym udziałowcem Spółki jest miasto Skierniewice reprezentowane przez Prezydenta Miasta, które posiada 100% udziałów.